Blog

Kardeş Kıskançlığı

Dr. Ramazan SOYLAR - 04.07.2019

Sevgili anneler ve babalar bugün ki yazımızda sizlerle kardeş kıskançlığını konuşmak istiyorum. Hepimiz bu durumu belki kardeşimiz olduğu zaman yaşadık ve o günleri geride kaldığı için çoktan unuttuk. Tamamen normal olan bu süreci travmatik olmadan, doğru ve sorunsuz atlatabilmek çok önemlidir. Bu davranış çocukluk döneminde başlar. Çocuk için önem arzeden durumlarda ortaya çıkan bir duygudur.


Çocuklar için önem arzeden bu durumlar oyuncaklar, eşyalar, arkadaşlar, okul döneminde notlar, güçlü olan ve beğenilen fiziksel özellikler olabilir. Bu duygu çocuk için yapıcı bir duygu değildir. Yani çocukları psikolojik olarak olumsuz etkilemektedir. Çocuklarda ve yetişkinlerde kıskançlık ?bir şeylere sahip olmamak? ile bağlantılı değildir. Yani bir çocuk her şeye sahip olabilir ama yine de kardeşini kıskanabilir. Günümüzde çocuklar arzu edebilecekleri her şeye neredeyse sahiptirler; ama arkadaşlarının sevdikleri bir şeyleri olduğunu gördüklerinde, hemen onları kıskanırlar ve kıskandıkları şeyi isterler. Bu durum kardeşler arasında da geçerlidir. Bahsettiğimiz bu kıskançlık hissini güven, sevgi, saygı ya da öz saygı eksikliği uyandırır. Başka bir deyişle, her zaman diğerlerine göre daha fazla veya daha iyi olmak isteyen çocuklar çoğu zaman böyle davranmazlarsa dinlenmeyeceklerine, sevilmeyeceklerine veya değerli olmayacaklarına inanmaktadırlar. Bu davranıştan çocuğu kurtarmak için öncelikle çocuklarımızı başka çocuklar ile (hatta ikiz kardeşiyle bile) asla karşılaştırma yapmayınız. Onları sevdiğinizi her daim söyleyiniz. Onları bir yetişkin birey gibi dinleyiniz. Parmak sallayarak azarlamayınız ve toplum içinde rencide etmeyiniz. Onların duyguları hakkında mutlaka konuşunuz. Güven duygularını geliştiriniz. Çocuğunuza başkalarının başarılarını anlama ve takdir etme konusunda yardımcı olunuz.
Biraz anlayış ve doğru yaklaşımla kıskançlık zaman içinde kaybolmaktadır. Kıskançlık davranışı gösteren çocuğun aynı anda hem sevgi hem de nefret duygularını hissedebileceğini aileler bilmelidir. Yeni kardeşe karşı olan kıskançlık duygusunu dışa vurarak bağırma, bir şeyler atma, tekmeleme gibi davranışlar sergileyebilirler; fakat bu anneyi ve bebeği sevmediği anlamına gelmez. Bu durumda anne gerginliği azaltmalı, yatıştırıcı sevgi gösterileri göstermeli, böylece büyük kardeşin gerçeği görmesine olanak sağlayarak bu davranışların sönmesine yardımcı olacaktır. Yani burada annelere ve babalara büyük görevler düşmektedir. Çocuklarımızı büyütürken kıskançlığa neden olabilecek söylemlerden uzak durmalıyız. Tavır ve davranışlarımızı ona göre düzenlemeliyiz. Çünkü çocuklarımız bizim birer aynamızdır. Bu dönemlerde her şeyi taklit eden çocuklarımız bizlerin de her türlü davranışını gözlemlemekte ve taklit etmektedirler. Bu açıdan sadece kardeş kıskançlığında değil çocuklarımızın gelişim basamaklarının her döneminde tavır ve davranışlarımızda dikkatli olmamız gereklidir. Bunlara rağmen davranışlarında günlük yaşantıyı bozan ve zarar verici durum sergileyen çocuk, bir uzman tarafından değerlendirilmelidir. Çocuğa şiddet gösterme, çocuğu cezalandırmak bu durumu olumsuz yönde etkilemekte ve bizleri çıkmaza sokabilmektedir. Cümlemi tamamlarken hepinize çocuklarımızla birlikte keyifli günler geçirmenizi temenni ediyorum.

Diğer Yazılar

Çocuklukta Soğuk Algınlığı Ve Grip

Çocukluk döneminde soğuk algınlığı ve grip çok sık görülen ve sağlık merkezlerine başvuruların çoğunu oluşturan hastalık halleridir. Her iki durum da viral dediğimiz antibiyotik kullanımı gerektirmeyen hastalıklardır. Çoğunlukla kendiliğinden iyileşebilen bu hastalıklar hem çocuklarımızın hem de ebeveynler olarak bizlerin yaşam kalitesini yeterince bozmaktadır.

Devamı

Çocukluk Döneminde Kabızlık

Çocuklarda kabızlık sık görülen bir durumdur. Hem çocuğu hem de anneyi fiziksel, psikolojik ve sosyal bakımdan sıkıntıya sokmaktadır. Kabızlığın tanınması, aile tarafından fark edilmesi ve hekimin tanı koyma aşamaları önemlidir. Her çocuğun dışkılama düzeni kendine özgüdür. Nasıl biz yetişkinlerin bir dışkılama ritmi varsa her çocuğun da böyle bir ritmi vardır ya da çocuk büyüdükçe bu ritm olacaktır.

Devamı

Çocuklarda Sağlıklı Yeme Davranışının Gelişimi

Sevgili anneler; son yıllarda çocuklarımızda sağlıklı bir yeme davranışının erken dönemde gelişimi üzerinde çok durulmaktadır. Dünya üzerinde bazı toplumlar aşırı zayıflık ve büyüme-gelişme geriliği ile mücadele ederken bazı toplumlar da aşırı şişmanlık denilen obezite ile mücadele etmektedir. Bu nedenle dengeli ve sağlıklı beslenmek ve bu alışkanlığın erken dönemde kazanılması hem çocukluk döneminde hem de sonraki yaşantıda sağlıklı bir birey olmak için çok önemlidir.

Devamı

Bebeklik Döneminde Beslenme

Sevgili anneler, sevgili babalar; bu yazımda bebeklik dönemindeki beslenmeden özellikle de tamamlayıcı beslenme dediğimiz ek gıdalara geçiş döneminden bahsedeceğim. Sağlıklı ve zamanında doğan bebeklerin, annede beslenme yetersizliği yoksa, ilk altı ay tek başına anne sütü ile beslenmesi, protein, birçok vitamin ve mineral gereksinimini karşılamada yeterlidir. Altı ayda sonra anne sütü bebeğin ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz.

Devamı

Rahim Ağzı Kanseri Ve Kanserden Korunmak İçin Aşılanma

Rahim ağzı kanseri (serviks kanseri), tüm dünyada 15-45 yaş arası kadınlarda meme kanserinin ardından en yaygın görülen ikinci kanser türüdür. Dünyada yaklaşık olarak her yıl 500 bin kadın bu kansere yakalanmakta ve bunların yarıdan fazlası hayatını kaybetmektedir. Rahim ağzı kanseri vakalarının çoğunluğu bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir. Önemli bir diğer nokta da rahim ağzı kanseri diğer kanser çeşitleri gibi kalıtsal geçişli değildir. Her kadında görülebilir. Human papilloma virüs dediğimiz HPV virüsü bu kanserde ana rolü oynayan etkendir.

Devamı

Çocuklarda Vitamin Ve Mineral Desteği

Çocuklarda vitamin ve mineral desteği çoğu hekim tarafından önerilmektedir. Büyüme gelişmesi geri olan, süreğen bir hastalığa sahip olan, ekonomik düzeyi geri olup beslenmesi yetersiz olan, beslenmesinde kısıtlılık olan çocuklarda destek tedavi olarak vitamin ve mineraller kullanılmalıdır. Özellikle ilk altı yaş grubunda bazı çocuklarda yoğun şekilde iştahsızlık ve gıda seçme, gıda reddi görülebilmektedir. Özellikle bu dönemde çocuklara vitamin ve mineral desteği gerekebilmektedir. Her hasta ayrı olarak değerlendirilmelidir.

Devamı

Hırçın Çocuk

Çocuklar doğumdan itibaren sürekli kendini geliştiren biyolojik varlıklardır. Bu gelişimin her döneminde vücutta gerçekleşen gelişmeleri psikolojik gelişimler de takip eder. Kilo alan, boyu uzayan, baş çevresi büyüyen bebek ve çocukta dolaylı olarak beyin ve sinir sistemi gelişimi de gerçekleşir. Çocuğun ruh dünyasının gelişimi de bunu takip eder. Her çocuk ayrı bir bireydir. Ayrı kişilik özellikleri vardır. Bunu genetik özellikler, çevresel uyaranlar, anne ve baba eğitimi, ebeveynlerin çocukla olan sözel iletişimi, çevreden etkilenme şiddeti ve biçimleri gibi birçok faktör etkilemektedir.

Devamı

Çocuklukta Aşılama

Sevgili anneler ve babalar; son dönemde yazılı ve görsel basında sıkça gözlenen aşı karşıtlığı ile ilgili olarak sizlerle dertleşmek, bilimsel gerçekleri paylaşmak istedim ve aşılamanın ne kadar önemli olduğunu sizlere vurgulama ihtiyacı hissettim. Dünyada insanlığın varoluşu boyunca kızamık, veba, çiçek hastalığı, verem gibi aşı ile korunabilinen hastalıklardan milyonlarca ölümlerin olduğu bir gerçektir.

Devamı

Çocuk İstismarı Ve İhmali

Tüm dünyada ve ülkemizde çocuklarımızın istismar ve ihmal edilmesine çok sık rastlamaktayız. İstismar ve ihmaller özellikle ebeveynler ve birinci derece akrabalar tarafından yapılmaktadır. Bizim gibi ataerkil, içine kapalı toplumlarda bu duruma daha sık rastlanmaktadır. İstismar, çocukların sağlık, büyüme ve gelişmelerinin olumsuz etkilenmesine neden olan her türlü fiziksel, duygusal ve cinsel davranışlara maruz kalmasıdır. İhmal ise beslenme, sağlık, barınma, giyim, eğitim ve duygusal gelişim gibi gereksinimlerin karşılanmamasıdır.

Devamı

Sağlam Çocuk Takibi Ve Tarama Testleri

Sağlam çocuk herhangi bir hastalığı olmayan sağlıklı çocuk demektir. Zaten çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarının ilk görevi adından da anlaşılacağı üzere çocukların sağlığını korumak, sonra hastalık gelişirse tedavi etmektedir. Toplumumuzda sağlıklı çocuk takibinin bilinci yeterli düzeye değildir. Çocuklarımız hasta olmadan, sağlıklı olduğu dönemde hekim kontrollerine mutlaka belli aralıklarla götürülmelidir. Bu kontrollerde hekiminizin uygun gördüğü belli taramalar da yapılmaktadır. Taramalar koruyucu sağlık hizmetlerinin çok önemli bir parçasıdır.

Devamı

Çocuk Ve Oyun Çocuğu Dönemi

Çocuklar gelişime açık, alıcıları yüksek, sınırlarınızı zorlayan, hem bedenen hem de zihinsel olarak çok hızlı gelişim evrelerinden geçen biyolojik varlıklardır. Çocuklarımızın her gelişim dönemi kendi içerisinde farklılıklar göstermektedir. Bebeklik dönemi kendine özgü gelişim basamakları içerirken çocukluk ve oyun çocuğu dönemi dediğimiz üç ile altı yaş arasını içeren okul öncesi dönem de kendine has gelişim basamaklarını içermektedir. Bu dönemde oyun çocuğuna ait normalleri bilmek ebeveynlerin çocuk bakımı ve izleminde daha bilinçli olmasını ve daha rahat şekilde davranmalarını sağlar.

Devamı

Bebeğim Ve Ben

Uzun süren hamilelik dönemi sonrası büyük heyecanla beklediğimiz an geldi. Doğum anı. Ve bebeğimiz doğdu. Bu andan itibaren anne olarak hem duygusal anlamda hem de bedenen bizi önemli sorumluluklar beklemektedir. Bunların başında ve hekim olarak bence en önemlisi bebeğimize anne sütü vermek olmalıdır. Anne olarak bebeği sütten mahrum bırakmak ona yapılan en büyük haksızlıktır. Emzirme döneminde anneler birçok kaygı yaşamaktadır. Sütüm yetecek mi, bebeğimi yeterince emzirebilecek miyim gibi sorular bu kaygıların başını çekmektedir.

Devamı

Grip Ve Grip Aşısı

Çocukluk döneminde üst solunum yolu enfeksiyonları içinde yer alan soğuk algınlığı ve grip viral hastalıklar arasında yer almaktadır. Yani antibiyotik kullanımına gerek olmayan hastalıklardır. Soğuk algınlığı ve grip damlacık yolu dediğimiz hasta bireyin öksürük, tıksırık, hapşırma gibi durumlarında virüslerin havaya saçılması ve burada uçuşan toz parçacıklarına tutunarak sağlıklı bireylere bulaşması ile yayılmaktadır.

Devamı

Çocukluk Astımı

Astım; çocukluk çağında sık görülen, uzun süreli takip ve tedavi gerektiren, ebeveynleri ve hastayı yoran bir hastalıktır. Takibinin iyi yapılması, tedavisinin ehil ellerde düzenlenmesi, hem anne ve babaların hem de astımlı çocuklarımızın hekimleri tarafından yeterince bilgilendirilmeleri ile bu hastalıkla baş etme daha kolay olmaktadır. Astım nefes almada zorluk, nefes alıp verme sırasında ötme sesi şeklinde duyulan hışıltı, öksürük ile karakterize solunum yollarını ilgilendiren bir hastalıktır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye?de de astım çocukluk çağında sık görülmektedir.

Devamı

Bebeklik Döneminde Oyun Ve Oyuncaklar

Hızlı büyüyen bir organizmadır bebekler. Çevresel uyaranları doğru ve yeterli ölçüde almalıdır ki sağlıklı bir gelişim sergilesin. Bu nedenledir ki oyunlar ve oyunların aracı olan oyuncaklar bebeklerin yetilerinin doğru ve yeterli kazanılmasında çok önemlidir. Oyun, bebeklerin zihinsel gelişiminin bir aynasıdır. Doğru kurulan oyunlar ve doğru seçilen oyuncaklar bebeklerin zihinsel, bedensel ve duygusal gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır.

Devamı

Bebeklerde Burun Tıkanıklığı

Bebeklerde ve çocuklarda burun tıkanması önemli bir sorundur. Burun tıkanması bazen hafif, bazen de hayat kalitesini bozacak kadar ciddi olabilir. Bebeklerde ki burun tıkanması nefes alıp vermede zorluğa, huzursuzluğa, uykuda nefes durmasına, beslenme bozukluğuna neden olabilir. Özellikle yaşamın ilk bir yılında burun tıkanıklığı ve burun içinde şişme çok sık görülmektedir. Bebeğin uykuda nefes alma kalitesini etkiler. Dolaylı olarak huzursuz bir gece geçiren bebek, anne ve babanın da kaliteli bir uyku geçirmesini engeller.

Devamı

Çocuklarda Ateş

Ateş enfeksiyon ve enfeksiyon dışı uyarılarla vücut ısısının artmasıdır. Vücudun savunma mekanizmasıdır. Normal vücut ısısı bireye özgüdür ve gün içinde farklılık gösterir. Sabah saatlerinde en düşük akşam saatlerinde en yüksektir. Vücuttaki ölçüm yeri, ortam ısısı, aşırı giyinik olma, egzersiz, sıcak banyo gibi faktörler vücut ısısını etkiler. Ateş çocuk hekimlerinin çok sık karşılaştığı bir şikayettir. En sık nedeni de viral enfeksiyon hastalıklarıdır. Fakat küçük bebeklerde ciddi bakteriyel enfeksiyonlar da neden olabilir. Bu durum hekim gözetimi ile ayırt edilmelidir.

Devamı

Akut Öksürük

Öksürük, havayollarını sekresyonlardan ya da mevcut bir yabancı cisimden temizleyen önemli bir fizyolojik reflekstir. Birçok hastalığa bağlı olarak görülebilir. Çocuklarda sağlık ocağı başvurularında sık bir nedendir. Toplumda tek başına öksürük şikayeti olan çok çocuk bulunmaktadır. Aileleri de endişelendiren bir bulgudur. Bu nedenle birçok ilaç kullanımına da neden olmaktadır. Çocuklarda öksürüğün olası nedenleri erişkinlerden farklıdır.

Devamı

İştahsız Çocuk

İştahsızlık, bireyin normal açlık sinyallerini algılayamamasıdır. Yemek yemeyi reddeden çocuk hem ebeveyni hem de hekimi zorlayan bir durumdur. Bebek ya da çocuk kendine bakan kişi ile sağlıklı bir ilişki kuramazsa iştahsızlık gelişebilir. Dolayısıyla duygusal ihtiyaçların bakıcı (anne, büyükanneler, bakıcı teyze vs) tarafından karşılanması çok önemlidir. İştahsızlık zamanla büyüme ve gelişmeyi de etkileyebilir.

Devamı

İnek Sütü Alerjisi

Tüm dünyada alerjik hastalıkların görülme sıklığı giderek artmaktadır. Besin alerjileri de ülkemizde son 10 yıldır belirgin olarak artmıştır. İnek sütü alerjisi tüm dünyada süt çocuklarında en sık görülen alerjidir. Bulgular arasında hayatı tehdit eden reaksiyonlar olabileceği gibi egzema, kusma, ciltte kabarıklık, kolik, kabızlık gibi hafif bulgular şeklinde de görülebilir. Çocuğun büyümesi ve gelişmesi etkilenebilir. Bu nedenle iyi bir takip önemlidir. Tedavide beslenme içeriği iyi bir şekilde planlanmalıdır. Keçi sütünün tedavide bir üstünlüğü yoktur. Günlük kalsiyum desteği önemlidir. Dolayısıyla inek sütü alerjisi düşünülen çocuklar etkin bir takibe alınmalıdır.

Devamı

Atopik Dermatit

Atopik dermatit genellikle yaşamın ilk bir yılı içinde başlayan ve çoğunlukla allerjik bünyelerde görülen uzun seyirli bir cilt hastalığıdır. Hastalık bulguları çocuğun büyümesi ile çoğunlukla kaybolur. Bu kişilerde besin allerjilerine sık rastlanır. Çocuğun ailesinde allerji olması da bir diğer risk faktörüdür. Bu çocuklarda bronşit, astım, bahar nezlesi görülme sıklığı artmıştır. Ciltte yoğun kaşıntı nedeniyle çocuklar çok huzursuzdur. Emekleme döneminde cilt bulguları tahrişe bağlı olarak daha da artabilir. Aşırı terleme ve cilt kuruluğu şikayetleri alevlendirir. Tedavisı uzun sürelidir. Genel cilt nemliligi sağlanmalı ve doktor kontrolünde gerekli ilaçlar verilip tedavi yapılmalıdır. Düzenli hekim-hasta işbirliği ile bu hastalığın üstesinden gelebiliriz.

Devamı

Meningokok Enfeksiyonu

Meningokok enfeksiyonu hava yolu ile bulaşan ciddi bir hastalıktır. Küçük yaş grubu çocuklarda birçok organın çalışmasını etkilemekte ve bunun sonucunda çoklu organ yetmezliği, tansiyon düşüklüğü, kanda yoğun bakteri bulunması, solunum yetmezliği ile hastalar kaybedilmektedir. Hastalık erken aşamada tanınıp tedaviye başlansa bile yaşamı etkileyen sağlık sorunlarına hatta ölümlere neden olabilmektedir. Günümüzde aşılama ile bu hastalıktan korunmak mümkündür. Kliniğimizde meningokok enfeksiyonunu önlemek için aşılama yapılmaktadır.

Devamı

Anne Sütü

Anne sütü yenidoğanlar için en kıymetli besindir. İlk altı ay boyunca bebeğin büyüme ve gelişmesi için tek başına yeterlidir. Bebeği otit ve ishal gibi enfeksiyon hastalıklarından, yangı ile seyreden barsak hastalıklarından, şeker hastalığından, şişmanlıktan, kanserden korumaktadır. Emzirmek ve anne sütü almak aynı zamanda anne ile bebek arasında ciddi bir duygusal bağ kurulmasını da sağlamaktadır. Muayenehanemde anne sütünün alımı desteklenmekte ve emzirme eğitimi verilmektedir.

Devamı

Çocuklarda İshal

Çocukluk çağında ishal, normal dışkılama düzeninin bozulması, fazla sayıda ve sıvı özellikte dışkı yapma olarak tanımlanır. Genellikle virüsler etken olup Rota virüs önemli bir ajandır. Hastada su kaybı sebebiyle özellikle küçük yaş grubu çocuklarda ciddi tıbbi durumlara neden olabilmektedir. Bu nedenle ağızdan sıvı alımının desteklenmesi çok önemlidir. İshalin ısrarla devam etmesi, kilo kaybının ve muayenede eşlik eden başka bulguların olması hastayı ayrıntılı değerlendirmeyi gerektirir. Muayenehanemde ishalli çocuk takibi yapılmakta ve Rota virüs aşısı ağız yoluyla uygulanmaktadır.

Devamı

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları

Üst solunum yolu enfeksiyonları çocuklarda en sık görülen çocukluk çağı enfeksiyonlarındandır. Genellikle virüsler neden olmaktadır. Özellikle yaş grubu ne kadar küçükse hem hasta için hem de aile için yaşam kalitesini o kadar çok bozmaktadır. Genellikle mevcut şikayetlere yönelik rahatlatıcı tedaviler yeterli olmaktadır. Genel durum bozukluğu, ateşin ısrarla devam etmesi , öksürük vb bulguların giderek artış göstermesi halinde ayrıntılı bir muayene sonrası gerekirse tetkik edilmeli ve tedavisi yapılmalıdır. Hastanın belirgin iştahsızlık ve sıvı gıda alımının yetersiz olması klinik bulguları daha da kötüleştirebilir. Bu nedenle dikkatli muayene ve takip önemlidir.

Devamı